skip to Main Content

WSET – Level 3

WSET Level 3 henvender sig til dig, der har en god, grundlæggende viden om vin.

“Wine & Spirit Education Trust, the leading provider of wine education, based in London, offering courses and qualifications for both wine trade and consumers at several different levels in about 30 countries and seven languages. A WSET Diploma is the usual prerequisite for studying to become a Master of Wine”

– The Oxford Companion to Wine, Third Edition, p. 769

WSET Level 3 Award in Wines

WSET Level 3 henvender sig til dig, der har en udvidet viden om vin.

Uddannelsen vil give dig en dybere indføring i de 6 faktorer, der påvirker vinens endelige smag:

 1. Vinbrug og markarbejdet vil blive gennemgået.
 2. Forskellen på og vigtigheden af klima og vejr.
 3. Vinifikation og alle de faktorer, der spiller ind i arbejdet i kælderen.
 4. Lagring og udvikling af vinen.
 5. Afsætning af vinen og de faktorer, der påvirker vinens endelige pris.
 6. Sammensætning af mad og vin samt WSET Systematic Approach to Tasting© vil være rygraden i en stor del af undervisningen.

Uddannelsen strækker sig over 6 uddannelsesdage samt én eksamensaften. Du vil i løbet af uddannelsen smage min. 75 vine efter Systematic Approach to Tasting. Det vil være vine, der underbygger undervisningens pensum, og de pågældende emner, eksempelvis hvordan malolaktisk gæring påvirker vinens endelige smag.

Ikke alle består eksamen der er to-delt ved første forsøg. I efteråret 2022 var beståelsesprocent hos Vinuddannelse på 73%, mens den globalt ligger under 60%. Hos Vinuddannelse er det obligatorisk at skulle aflevere en Short Written Answer (SWA) opgave på engelsk mellem hver undervisningsgang i alt seks opgaver. Ligeledes vil du modtage en Multiple Choice test før hver undervisningsgang, som sikre du har forstået stoffet. Begge vil give dig mulighed for at forberede spørgsmål til undervisningen.

Mellem sidste undervisningsdag og eksamen vil du få tilbudt deltagelse i to on-line workshops. Én der gennemgår vine/viti stoffet og én som tager udgangspunkt i et fuldt eksamenssæt (SWA opgave), hvor sværhedsgraden og længde svarer til de SWA spørgsmål du får ved eksamen.

Ved tilmelding til uddannelsen vil du umiddelbart herefter modtage studiematerialet, således du kan forberede dig grundigt før opstart. Studiematerialet til en værdi af DKK 900 refunderes ikke hvis du springer fra uddannelsen.

Vi opfordrer alle studerende til på eget initiativ, at danne smagegrupper og træne mellem undervisningsgangene.

En af fordelene ved en WSET-uddannelse er, at der ligger helt klare læringsmål. Det betyder du præcis ved hvilket stof du kommer igennem og hvad du må forventes at kunne når uddannelsen er tilendebragt. Hos Vinuddannelse vil du kun blive undervist af tutorer, der har gennemgået en Diploma in Wines (Level 4) og flere af vores undervisere er igang med Master of Wine studiet. Vi opfordrer dig til at læse SPECIFICATION, der omhandler læringsmålene

Vi opfordrer til at læse Læringsplanen (Specifikation), så du har overblik over læringen og hvad du kan forvente Læringsplan WSET Level 3 Award in Wines Specification WSET Level 3 Award in Wines

Bemærk!

Minimumsdeltagerantal er 12 kursister før holdet oprettes

Maksimumdeltagerantal er 24 kursister

Kommende WSET Level 3 uddannelser

Igangværende WSET Level 3 uddannelser

WSET Level 3 Vinter 2023 København [L3CPH-20] Udsolgt

Kalender: 14. maj - 15. januar 2024

Start: 14. maj kl. 9:00-17:00

Dag 2: 18. juni 2023 kl. 10:00-16:00

Dag 3: 20. august 2023 kl. 10:00-16:00

Dag 4: 10. september 2023 kl. 9:00-17:00

Dag 5: 1. oktober 2023 kl. 10:00-16:00

Dag 6: 26. november 2023 kl. 9:00-17:00

Eksamen: 15. januar 2024 kl. 17:00-20:00

Uddannelsen foregår på engelsk, hvad angår litteratur og eksaminer, mens undervisningen foregår på dansk.

Målgruppen er branchefolk eller private vinentusiaster, der som minimum har bestået WSET Level 2 Award in Wines eller tilsvarende niveau. Der kan søges om direkte optagelse på Level 3, men det er undtagelsen, da pladserne primært er reserveret til kursister som har gennemgået en WSET-uddannelse.

Eksamen er to-delt.

Første DEL: TASTING – her smages 2 bordvine blindt og der er afsat 30 minutter hertil. Smagningen skal bestås med min. 55% for at opnå PASS

Anden DEL: THEROY – består af 50 MULTIPLE CHOICE spørgsmål samt 4 SHORT WRITTEN ANSWER SPØRGSMÅL. Hver del skal bestås med minium 55% for at opnå samlet beståelse PASS.

Svartiden på eksamen er 50 hverdage fra WSET har bekræftet at have modtaget opgaverne retur.

WSET Level 3 giver et dybdegående kendskab til smageteknik, vindyrkning, vinifikation samt udbuddet af vin.

 • WSET® Level 3 Systematic Approach to Tasting
 • Viticulture and vinifikation
 • Bordeaux and South-West France
 • Burgundy and Alsace
 • Rhône and South of France
 • Germany, Austria, Hungary and UK
 • Italy
 • Spain and Portugal
 • Greece
 • USA
 • Canada
 • Chile
 • Argentina
 • Australia
 • New Zealand
 • South Africa
 • Sparkling Wine
 • Fortified Wines
 • Food & Wine pairing
 • Labelling
 • Winetasting

En fyldestgørende beskrivelse af uddannelsen findes på:

Level 3 Award in Wines, 2022 (pdf)

Det kræves som udgangspunkt, at deltageren har gennemført WSET Level 2 in Wines and Spirits. Der kan gives dispensation, hvilket kræver beståelse af en optagelsestest.

Uddannelsesforløbet gennemføres som udgangspunkt som weekendforløb (søndage); 6 undervisningsdage i alt 30 timer ekslusive pauser samt 1 dag med eksamen (3 timer) og yderligere ca. 84 timers hjemmestudie.

Pris 2023 kr. 20.500 inklusive eksamen og alt studiemateriale samt bag med 6 riedelglas og en spyttespand.

Beløbet er momsfritaget medmindre du ønsker faktura til et CVR. nr.

I prisen for uddannelsen indgår fuld forplejning.  Du vil på Dag 1 få udleveret en study bag med 6 Riedel smageglas samt en spyttespand.

Skulle du ikke bestå eksamen første gang vil der ligeledes være indregnet én re-sit eksamen.

Undervisningen vil primært foregå på dansk, hvor engelske fagtermer gennemgås og benyttes i vidt omfang. Undervisningsmateriale og eksamen er engelsksproget.

Undervisningen understøttes af en udførlig gloseliste med alle relevante fagudtryk.

Uddannelsen afsluttes med en kombineret smage- og teorieksamen

Første DEL: TASTING – her smages 2 bordvine blindt og der er afsat 30 minutter hertil. Smagningen skal bestås med min. 55% for at opnå PASS. Varighed 30 minutter.

Anden DEL: THEROY – består af 50 MULTIPLE CHOICE, der skal bestås med 55%. Herudover en skriftlig eksamen af fire SHORT WRITTEN ANSWER SPØRGSMÅL. Denne skal ligeledes bestås med minimum 55% for at opnå en samlet beståelse PASS. Varighed 2 timer

Eksamen kræver korrekt besvarelse på 55% for at opnå ‘Pass’.

85-100% rigtig besvarelse: Pass with Distinction
70-84% rigtig besvarelse: Pass with Merit
55-69% rigtig besvarelse: Pass
45-54% ej bestået: Fail
0-44% rigtig besvarelse: Fail unclassified

Det globale gennemsnit for beståelse af eksamen første gang er under 60%. Vi stræber højere, men har indregnet en re-sit i uddannelsesgebyret. En sådan re-sit kan gennemføres ved en kommende Level 3-eksamen.

Hvor foregår undervisningen?

WSET’s undervisning er underlagt en lang række formalier for at sikre optimale forhold for deltageren.

Eksempelvis lægges vægt på at lokalet har godt lys, at deltagerne kan opbevare personlige ejendele på betryggende vis, og at der tages hensyn til dårligt gående.

Scandic Aarhus City

Østergade 10
8000 Aarhus

Kørselsvejledning

Scandic The Mayor

Banegårdspladsen 14
8000 Aarhus C

Kørselsvejledning

Comwell Hotel Aarhus

Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

Kørselsvejledning

Copenhagen Marriott Hotel

Kalvebodbrygge 5
1560 København K

Kørselsvejledning