skip to Main Content

Champagneuddannelse Niveau 1

Uddannelsen lanceres 22. april 2020

Niveau 1 foregår som én aftenundervisning og kræver ingen forudgående vin-kundskaber. Du opnår en grundlæggende introduktion til Champagne-regionen og boblerne herfra. Undervisningen foregår på dansk og undervejs smager vi på 8 champagner, mens du tilegner dig en elementær viden om:

Hvad er champagne
Hvordan fremstilles champagne
Hvordan kender du forskel på stilene
Hvordan smager du på champagne
Hvordan serverer du den bedst

Målgruppe

Alle med interesse for champagne, der ikke har forudgående kendskab

Læringsplan

Læringsplanen kan rekvireres ved henvendelse på mail@vinuddannelse.dk

Adgangskriterier

Ingen restriktioner

Eksamen

Niveauet afsluttes med 20 Multiple choice spørgsmål, der sikrer din læring og udbytte.

Eksamen varer 30 minutter.

Pris

DKK 2.350 (beløbet er momsfritaget)