skip to Main Content

Master Classes

I Vinuddannelse.dk vil vi fra tid til anden udbyde særlige Master Classes, hvor du får lejlighed til at opdatere din viden. Det være sig såvel gennem smagning som teori, og derved adskiller en Master Class sig fra en almindelig smagning.
Undervisere vil være specialister på deres områder og gennemføre disse Master Classes. Prisen vil afspejle honorar, rejse- og opholdsudgifter.
Allerede afholdte MasterClasses
  • Gærens indvirkning på vinens smag v/BSc Sigrid Gertsen Schibye
  • Fejl i vin v/Master of Wine Romana Echensperger