Skip to content

Handelsbetingelser

1. Køb hos Vinuddannelse.dk

Booking af en uddannelse skal ske gennem Vinuddannelse.dk og kan ikke modtages pr. mail eller telefon.

Tilmelding er bindende, når du har modtaget og betalt en faktura fra Vinuddannelse. En plads kan frit overdrages til anden person, såfremt vedkommende opfylder kravene til deltagelse (gælder WSET-uddannelserne).

2. Priser

Alle priser er fritaget moms og oplyst i danske kroner, hvor intet andet nævnes.

3. Betaling

Ved tilmelding fremsendes faktura mod betaling 8 dage netto fra modtagelse. I tilfælde hvor uddannelsen ligger mere end tre måneder ud i fremtiden opkræves alene betaling for uddannelsesmaterialet og i informationsbrevet som modtages sammen med Study Pack vil dato for endelig betaling være oplyst. Som udgangspunkt skal uddannelsen være fuldt betalt minimum 14 dage før opstart, hvis ikke andet er aftalt.

Når bestillingen er gennemført modtager du en faktura på e-mail. 
For alle betalingsformer gælder, at alle informationer sendes krypteret, og vi modtager ingen informationer om din konto, kortoplysninger eller lignende. Vi modtager udelukkende besked om at bestillingen er betalt.

Dansk Lov har udarbejdet et regelsæt til grund for elektroniske betalingsløsninger, som har til formål at opretholde størst mulig sikkerhed mod misbrug. Hvis du derfor opdager en betaling, du ikke kender til og som er trukket fra din konto, er det kortudstederens (pengeinstitut,finansieringsselskab eller lignende) pligt at tilbageføre beløbet til din konto. Kortudstederen må så bagefter kræve penge tilbage fra den butik, som har trukket beløbet.

4. Ændring af lokation

Vi forbeholder os ret til at ændre uddannelses-lokation til lignende faciliteter indenfor samme område, hvilket vil blive udmeldt minimum én uge op til studiestart. Alle lokationer er på forhånd godkendt af WSETGLOBAL.

5. Aflysning af WSET-uddannelser og Champagneuddannelsen

Vi forbeholder os retten til at aflyse WSET-uddannelser samt Champagne-uddannelser ved mindre end 12 deltagere. Såfremt en uddannelse aflyses vil alle penge blive returneret fratrukket udgift til fremsendt studiemateriale.

Vinuddannelse.dk tilbyder muligheden for at en deltager kan videregive sin plads før studieopstart eller flytte deltagelsen til en senere dato. Ved overdragelse er det op til deltageren selv at viderebringe information og studie materiale, samt meddele ændringen til Vinuddannelse. Dette skal senest 10 dage før studiestart.

Ønsker man at deltage på en senere dato end den købte, vil det i tilfælde af, der er plads på et hold være muligt. Ændringen skal meddeles Vinuddannelse.dk senest 10 dage før studiestart.

6. Gavekort

Gavekort refunderes ikke men kan overgives til anden person

Gavekort gælder 2 år fra udstedelse

7. Aflysning af smagninger, Master Class samt Alumni arrangementer 

Vinuddannelse forbeholder sig ret til at aflyse smagninger/Master Class/Alumni arrangementer ved for få tilmeldinger eller ved sygdom. I tilfælde af aflysning, vil det være muligt efter eget valg at flytte sin tilmelding til en anden smagning, eller få pengene retur.

Vi kan ikke garantere at aflyste smagninger oprettes på et senere tidspunkt. Gebyr for smagninger refunderes kun af Vinuddannelse.dk i tilfælde af aflysning eller flytning af arrangement. Vi kontakter de tilmeldte pr. telefon eller e-mail ved ændringer.

8. Fortrydelsesret ved køb af smagninger/foredrag/kurser/uddannelser

Køb af en smagninger/foredrag/kurser/uddannelser er bindende, og indbetalte beløb herfor kan ikke refunderes, hvis du bliver syg eller ikke kan deltage. Se evt. www.forbrug.dk

I henhold til en undtagelse i forbrugeraftaleloven er der ikke fortrydelsesret ved “rekreative fritidsaktiviteter, hvis det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

Undtagelsesvis refunderes 100% af kursusafgiften ved aflysning én måned før opstart på uddannelsen, dog fraregnet studiematerialet. Hvis aflysning sker senest 14 hverdage før første undervisningsdato refunderes 50% af kursusafgiften. Herefter ingen refusion.

9. GDPR

Personlige oplysninger du afgiver til Vinuddannelse.dk i forbindelse med købet videregives ikke til tredjepart. Alle oplysninger som du har afgivet opbevares forsvarligt i elektronisk format og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Vinuddannelse. 
I forbindelse med den elektroniske betaling gemmes ingen konto- eller kreditkortoplysninger.

Al data-kommunikation i forbindelse med den elektroniske betaling sker via en DIBS betalingsserver. Denne data-kommunikation sker med størst mulige sikkerhed via en krypteret SSL-forbindelse.
Navn, adresse, telefonnummer og e-mail gemmes. Ligeledes sker der en registrering af den IP-adresse hvorfra bestillingen er gennemført. Denne registrering anvendes kun i tilfælde af falske bestillinger.

Falske bestillinger politianmeldes.

10. Forlænget eksamenstid

Det er muligt for en studerende  at søge om forlænget eksamenstid. Et eksempel kunne være ved dokumenteret dysleksi. Ønsket til forlænget eksamenstid skal indvarsles minimum 8 uger før eksamensdatoen, for at Vinuddannelse rettidigt kan ansøge WSETGlobal om en sådan forlængelse.

11. Klageret

Har Vinuddannelse.dk leveret ydelse, som ikke lever op til dine forventninger, har du mulighed for at klage til et nyt fælles europæisk klagesystem – ODR.
Klik på linket for at indsende din klage til ODR Online Dispute Resolution